استراتژی‌های رشد

استراتژی رشد چیست؟

استراتژی رشد یک برنامه عملی است که به منظور کمک به مشاغل برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار، تنظیم می‌شود؛ حتی اگر سود کوتاه مدت را کم کند. نوع استراتژی رشدی که یک شرکت پیاده سازی می کند به عواملی مانند امور مالی آن‌ها، بازار هدف، و صنعت مورد نظر بستگی دارد.

هنگامی که کتاب سودآوری از کسب و کار محوری در سال 2001 منتشر شد، به یکی از پرفروش ترین کتاب­ها در سطح بین­المللی تبدیل شد و به صدها شرکت کمک کرد تا پس از ترکیدن حباب اینترنت، دوباره به رشد سودآور برسند. بحران مالی جهانی 2007، خطرات پیگیری رشد ناچیز را از طریق استراتژی­های آزمایش نشده را مجدداً تأیید كرد. در این بحران به دلیل آن که شرکت­های موجود در صنایع مختلف، از صنعت مالی گرفته تا خرده فروشی و تا اتومبیل­سازی، خیلی دور از کسب­وکار محوری خود بودند، متحمل عواقب شدیدی شدند.

سودآوری از کسب‌وکار محوری
سودآوری از کسب وکار محوری
چگونگی رشد در شرایط متلاطم
اطلاعات بیشتر

بیشتر شرکت‌های بزرگ و موفق کار خود را سریع، چابک و سازگار آغاز می‌کنند. آنها روی مشتری متمرکز می‌شوند و از پیچیدگی متنفر هستند. در مقابل، بسیاری از شرکت‌ها دست به یک معامله اضطراب آور می‌زنند. آنها برای رسیدن به اقتصاد مقیاس، ذهنیت بنیان‌گذار خود را از دست می دهند. در واقع آن‌ها همان نقاط قوت و ارزش‌های اساسی که به آنها کمک کرد تا به موفقیت و رشد بپردازند را از دست می‌دهند. تحقیقات ما نشان می دهد که یک شرکت از هر نه شرکت که یک دهه یا بیشتر به رشد پایدار و سودآوری دست پیدا می‌کنند، اکثریت آن‌هایی هستند که ذهنیت بنیانگذار خود را حفظ یا ترمیم کرده‌اند.

ذهنیت بنیان گذاران
چگونگی غلبه بر چالش رشد
اطلاعات بیشتر