_

 

انتشارات مطالعات استراتژیک به منظور انتشار جدیدترین و تاثیرگذارترین ایده‌ها و بینش‌های مرتبط با استراتژی و نوآوری شکل یافته است. مهمترین ماموریت ما انتشار اندیشه‌های بکر و با نفوذ برای کمک به تصمیم‌گیران جهت اثرگذاری بر بقا و رشد سازمان‌هایشان می‌باشد.

مخاطبین هدف

رهبران و مدیران ارشد، مدیران میانی،‌ کارشناسان، دانشجویانی که به دنبال توسعه فردی و سازمانی خود می‌باشند.

_

 

دامنه اثرگذاری کتب

سطح ملی،‌ صنعت، شرکت‌ها و کسب‌وکارها 

موضوعات تخصصی

استراتژی 

نوآوری و کارآفرینی

علم داده و هوشمندی استراتژیک