رقابت‌پذیری

رقابت‌پذیری چیست؟

رقابت‌پذیری در کسب‌وکار عبارت است از توانایی سازمان‌ها در تولید کالاها یا خدمات با  نسبت کیفیت به قیمت مطلوب که سودآوری و سهم بازار شرکت را در برابر رقبا تأمین می‌کند.