ذهنیت بنیانگذاران

چگونگی غلبه بر چالش‌های رشد

The Founders Mentality

How to Overcome the Predictable Crisis of Growth

نویسندگان: کریس زوک، جیمز آلن

مترجم: محمدرضا عاطفی

بیشتر شرکت‌های بزرگ و موفق کار خود را سریع، چابک و سازگار آغاز می‌کنند. آنها روی مشتری متمرکز می‌شوند و از پیچیدگی متنفر هستند. در مقابل، بسیاری از شرکت‌ها دست به یک معامله اضطراب آور می‌زنند. آنها برای رسیدن به اقتصاد مقیاس، ذهنیت بنیان‌گذار خود را از دست می دهند. در واقع آن‌ها همان نقاط قوت و ارزش‌های اساسی که به آنها کمک کرد تا به موفقیت و رشد بپردازند را از دست می‌دهند. تحقیقات ما نشان می دهد که یک شرکت از هر نه شرکت که یک دهه یا بیشتر به رشد پایدار و سودآوری دست پیدا می‌کنند، اکثریت آن‌هایی هستند که ذهنیت بنیانگذار خود را حفظ یا ترمیم کرده‌اند.

شرکت‌ها چگونه می‌توانند بدون از دست دادن ارزش‌هایشان، رهبران جهانی شوند

 

رشد باعث پیچیدگی می‌شود و پیچیدگی قاتل خاموش رشد است. این تناقض توضیح می‌دهد که چرا فقط یک شرکت از هر 9 شرکت توانسته‌اند حداقل سطح رشد سودآور را در طی دهه گذشته داشته باشند و چرا 85 درصد مدیران، عوامل داخلی و نه عوامل خارجی که خارج از کنترل آنهاست را دلیل این امر می‌دانند

جزئیات بیشتر

چاپ اول: ۱۳۹۷

چاپ دوم: ۱۴۰۰

تیراژ: هزار نسخه

تعداد صفحات: 251

قطع: وزیری

شابک: 7-0-96505-600-978

قیمت: 78000 تومان

درباره نویسندگان
chrise-zook
james-allen
_

سخن بزرگان درباره کتاب

_
لکسی وکسنر
مدیرعامل ال برندز

با رشد شرکت‌ها، مقیاس و پیچیدگی می‌تواند به یک تهدید واقعی برای حرکت تبدیل شود. کتاب ذهنیت بنیان‌گذار ذوک و آلن، بینش مفیدی برای کمک به رهبران برای حفظ چابکی برای رسیدن به موفقیت پایدار ارائه می دهد.

لیندا روتنبرگ
مدیرعامل ایندیور گلوبال

در این کتاب به شدت تحقیق شده و قانع کننده ، زوک و آلن یک نقشه راه برای پیروزی در رشد ارائه می‌دهند. شرکت‌هایی که فرهنگ‌های سالم را ساخته و نگهداری می‌کنند، با سرعت به رشد و اقتصاد مقیاس می‌رسند. چه شما یک کارآفرین مبتدی باشید، چه یک سرمایه‌گذار، و چه یکی از پانصد مدیر برتر فورچون، به این کتاب نیاز دارید.

آدریان گور
مدیرعامل دیسکاوری گروپ

زوک و آلن بینش ارزشمندی را در مورد چگونگی حفظ هدف اصلی، چشم انداز و انرژی شرکت ارائه می‌کنند.کتاب آن‌ها در روش رهبری من نقش موثری داشته است و باعث شده است من درباره فرهنگ، ساختار و مدل کسبکار خود به تفکر فرو روم.

مایکل سائول دل
مدیرعامل کمپانی دل

من به عنوان یک بنیانگذار، به شدت با مضامین کتاب ذهنیت بنیانگذار همچون اهمیت دادن به سرعت، تمرکز فردی، و توانایی سرمایه‌گذاری در دراز مدت، موافق هستم